• XAU/USD
  % -0,09
  1977.03
 • CHF
  % -0,13
  20.4456
 • BTC
  % -2,04
  27475.125230434
 • RUB
  % -0,11
  0.24769
 • JPY
  % -0,12
  14.4763
 • XBRUSD
  % -0,69
  73.24
 • XAU/USD
  % -0,09
  1977.03
 • CHF
  % -0,13
  20.4456
 • BTC
  % -2,04
  27475.125230434
 • RUB
  % -0,11
  0.24769
 • JPY
  % -0,12
  14.4763
 • XBRUSD
  % -0,69
  73.24

Yapılandırma Paketi Mecliste

ekonomi
27.01.2023 16:56:22
- BLOOMBERGHT

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını içeren kanun teklifi TBMM’ye sunuldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) olan borçlar yapılandırma kapsamına alınacak.
İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar da yapılandırma kapsamında beyan edilecek.
Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş vergilerin ödenmemiş kısmı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve zamları, vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları, idari para cezaları, gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri, asılların bağlı olmaksızın kesilen idari para cezaları (yüzde 50’si ödenirse, yüzde 50’si silinecek), ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergiler de aynı imkanlardan yararlanacak.